Navigation – Plan du site

Prezentacja

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Po każdym artykule streszczenie w języku angielskim. Także spis treści tłumaczony na język angielski.

Wybrane numery o charakterze tematycznym są monograficznie poświęcone kluczowym zagadnieniom współczesnej humanistyki. W tej chwili zaplanowane są m.in. tomy traktujące o historii polskich Żydów, kryzysie antropocentryzmu, romantyzmie w perspektywie postmodernizmu, tradycji i promieniowaniu Warszawskiej Szkoły Historyków Idei, medycynie i humanistyce oraz numer językoznawczy upamiętniający setną rocznicę śmierci Ferdynanda de Saussure'a.

Najnowszy numer
2014
NR 5(446)

 • Artykuły

  • Roman Chymkowski i Lech M. Nijakowski
   Wprowadzenie
  • Błażej Popławski
   Marian Małowist – polihistor i pionier postcolonial studies w Polsce
  • Andrzej W. Nowak
   Czy możliwa jest metrologiczna suwerenność? Metrologia i ekonomia polityczna miary
  • Urszula Markowska-Manista
   Kolonialne i postkolonialne uwikłania łowców-zbieraczy w Afryce Środkowej
  • Roman Chymkowski
   O pionierkach antropologicznych badań Algierii
  • Zuzanna Kołucka
   Kowboje i drwale – wizerunek człowieka Zachodu w nowej chińskiej narracji narodowej
  • Paweł Marczewski
   Paradoksy samokolonizacji Europy Wschodniej
  • Lech M. Nijakowski
   O przydatności studiów postkolonialnych w badaniach Śląska
  • Monika Zajkowska
   Swoi, gdy polscy. Inni, gdy głusi. Praktyki kolonizatorskie wobec głuchych w Polsce
 • Z warsztatu humanistów

  • Teodora Konach
   Manifestacja tożsamości w kulturze niematerialnej
 • Dyskusje i polemiki

  • Piotr Kulas
   Europa Środkowo-Wschodnia w oczach inteligencji
  • Marek Łaziński
   Jeszcze raz o słowie Murzyn i o stereotypach. Po lekturze artykułu Margaret Ohii „Mechanizmy dyskryminacji rasowej w systemie języka polskiego”
 • Recenzje i przeglądy

  • Damian Makuch
   Bez (czarnej) maski
  • Jowita Wiśniewska
   Postkolonialny krajobraz dyskursu w Polsce