Navigation – Plan du site


NR 2 (395)

 • Artykuły

  • Bogusław Sułkowski
   Pułapki infotainmentu
   The traps of Infotainment
  • Agnieszka Ogonowska
   Międzyprzestrzenie dyskursu: intertekstualność i intermedialność. Analiza zjawisk w kontekście wybranych tekstów audiowizualnych, literackich i liternetowych
   Discourse Interspace: Intertextuality and Intermediality. The Analysis of Phenomena in the Context of Selected Audiovisual, Literary and Li
  • Aleksander Kiklewicz
   Kognitywna teoria metafory – zagadnienia dyskusyjne
   Cognitive Theory of Metaphor– Controversial Questions
  • Małgorzata Kowalczyk
   Nowa Matura – luka aksjologiczna
   New Final High Schol Exams– An Axiological Gap
  • Roman Taborski
   Max Reinhardt w Polsce po 1918 roku
   Max Reinhardt in Poland after the Year 1918
  • Bożena Karwowska
   Obozy zagłady jako doświadczenie cielesne – przypadek Stanisława Grzesiuka
   Nazi Labour Campsas a Corporal Experience– The Case of Stanisław Grzesiuk
  • Anna Peck
   Kreacjonizm i inteligentny projekt: wizja historii naturalnej współczesnych fundamentalistów protestanckich w Stanach Zjednoczonych
   Creationism and Inteligent Design : a Vision of Natural History by the Contemporary Protestant Fundamentalists in the United States
 • Materiały i przyczynki

  • Marcin Kula
   Profesor i uczeń
   Professor and his Pupil
  • Zdzisław Jerzy Adamczyk
   Z korespondencji Stefana Żeromskiego
   Stefan Żeromski's correspondence
 • Recenzje i przeglądy

  • Roch Sulima
   Współczesna polska kultura popularna i jej historyczne media
  • Jan Orłowski
   Z polskiej karty Lwa Tołstoja
  • Andrzej Cieński
   O Gałczyńskim – tym razem z listów
  • Michał Leśniewski
   Opowieść o pewnej fascynacji
  • Ewa Nofikow
   Karnawały w kulturze
  • Ryszard Kulesza
   Aleksander Wielki (przegląd badań)
  • Krzysztofa Krowiranda
   Inicjacyjna varietas
  • Maciej Chojnowski
   Narracja, tożsamość i czas
 • Kronika

  • Antoni Semczuk
   Polski anglojęzyczny kwartalnik „The Sarmatian Review” ma 25 lat!
  • Jagoda Wierzejska
   Końca historii nie będzie?