Navigation – Plan du site


NR 4 (397)

 • Artykuły

  • Kazimierz Pospiszyl
   Narcyzm ‘generacji ja’ podłożem eksplozji uzależnień
   Narcissism of The 'Generation Me" is a reason of explosion of habits
  • Leonid Malcew
   Witolda Gombrowicza i Wasylego rozanowa walka z formą
   Witold Gombrowicz and Wasily Rozanow ’s St ruggle with Form
  • Anna Wzorek
   Ważne problemy „poddane chłoście rozumnego śmiechu” (o Rodzinie antoniego słonimskiego)
   Crucial Problems “Exposed to the Whip of Rational Laughter” (on The Family by Antoni Słonimski )
  • Łukasz Pawłowski
   Projekt chrześcijańskiej europy i jego stłumione znaczenia w szkicach Ksawerego Pruszyńskiego
   The project of Christian Europe and its Suppressed Meanings in Ksawery Pruszyński ’s Sketches
  • Monika Zielińska
   Drzewa ludzkiego lasu (Ojciec-Las anatolija Kima)
   Trees of th e Human Forest (Fat her-Forest by Anatolij Kim)
  • Tadeusz Paweł Rutkowski
   Niestabilna stabilizacja. PZPr wobec nauki (1956–1970)
   An Instable Stability. PZPR about Science (1956–1970)
  • Krzysztof Jóźwiak
   O szkoleniu kadr partyjnych w pierwszych latach Prl
   On party members’ training in the early polish communist republic
 • Materiały i przyczynki

  • Jerzy Starnawski
   Bezsilność autora… i redaktora wobec braku korekty
   Helplessness of the author against shortage of the correction.
 • Recenzje i przeglądy

  • Zdzisław Jerzy Adamczyk
   Nowe studia i szkice Bolesława Farona
  • Ewa Siatkowska
   Łużyce przez pryzmat geografii kultur
  • Izabella Rusinowa
   Wapno i alabaster. Biurokratyczna wizja rzeczywistości w raportach urzędowych Królestwa Polskiego (1815–1867)
  • Roman Taborski
   O Placu Bohaterów Thomasa Bernharda
  • Irena Łossowska
   W kręgu oświeconych
  • Janusz Szczepański
   Sławoj Felicjan składkowski (1885–1967). żołnierz i polityk
  • Zbigniew Wałaszewski
   Gry fabularne – oswajanie nieznanego
  • Agnieszka Kruszyńska
   Poeta quasi creator
  • Mark Ałdanow – spojrzenie emigranta rosyjskiego na historię
  • Radosław Sioma
   Interpretacje utworów Czechowicza
  • Krzysztof C. Matuszek
   Recenzja książki ks. Andrzeja Zwolińskiego Wojna. Wybrane zagadnienia
  • Maciej Gloger
   Dojrzewanie jako fenomen kulturowy
  • Arkadiusz Kołodziejczyk
   Wielokulturowe środowisko historyczne lwowa w XIX i XX w