Navigation – Plan du site

2010
NR 3 (420)

 • Artykuły

  • Marta Bucholc
   O wątkach Weberowskich i Simmlowskich we współczesnych studiach miejskich
   On Max Weber’s and Georg Simmel’s Thought in Contemporary Urban
  • Rafał Drozdowski
   Programy (używania) miasta
   Programs of (Using) the City
  • Igor Piotrowski
   O varsavianach jako semioforach
   On “Varsavianses” as Semiophores
  • Weronika Ślęzak-Tazbir i Marek S. Szczepański
   W miejskiej osmotece. Próba perspektywy osmosocjologicznej w badaniach miejskich
   In Urban Osmosis. An Attempt to Apply
  • Justyna Jaworska
   Warszawska odwilż w tygodniku "Stolica"
   Varsovian Thaw in the Weekly “Stolica”
  • Grażyna Szelągowska
   Warszawa w filmie czasów PRL - mit i prawda historyczna
   Warsaw in the Film of the Polish People’s Republic Era – Myth
  • Agnieszka Karpowicz i Joanna Łojas
   Warszawski zlep. Miasto Mirona Białoszewskiego - Miron Białoszewski w mieście
   The Warsaw zlep [Cluster]. Miron Białoszewski’s City – Miron Białoszewski in the City
  • Włodzimierz Karol Pessel
   Falenica. Chodzenie po podmieściu
   Falenica. Walking around the Suburbs
  • Zuzanna Grębecka
   Palimpsest stalingradzki
   A Stalingrad Palimpsest
 • Recenzje i przeglądy

  • Jan P. Gałkowski
   Wolność i wykorzenienie
  • Milena Trzcińska
   Poszukiwany Bohdan Pniewski
  • Magdalena Malińska
   Opowieść o przestrzeni, która nie może się zabliźnić
  • Joanna Sarnecka
   Szemrane towarzystwo - drugie oblicze Warszawy sprzed lat
  • Małgorzata Mostek
   Żarówki na aureoli