Navigation – Plan du site

2010
NR 4 (421)

 • Artykuły

  • Marian Skrzypek
   Casanova wśród Sarmatów
   Casanova among the Sarmatians
  • Mieczysław Dąbrowski
   Późna mowa wojenna: Białoszewski, Wojdowski, Odojewski
   Late War Speech: Białoszewski, Wojdowski, Odojewski
  • Anna Brożek
   Błędy logiczne w wypowiedziach a skuteczna komunikacja
   Logical Errors in Statements and Effective Communication
  • Ewa Kozioł
   Kamasze i bure suki - o sposobach reagowania na nowomowę
   Kamasze and bure suki – Responses on Newspeak
  • Ewa Szczęsna
   Epistemologia Internetu. Neostrukturalizm i strukturalizm technologiczny
   The Internet Epistemology. New Structuralism and Technological Structuralism
  • Witold Sadowski
   Produktywność gatunkowa litanii poetyckiej w XVII i XVIII wieku
   Genre Productivity of Poetic Litanies of the 17 and 18 Century
  • Wojciech Dutka
   Stanisław Koźmian (1836-1922) wobec powstania styczniowego
   Stanisław Koźmian (1836–1922) to Polish January Insurrection
  • Dorota Piekarska-Winkler
   Ruś wobec Europy Zachodniej na materiale piśmiennictwa staroruskiego
   Ruthenia to Western Europe on the Material of Old-Russian Literature
  • Ewa Bobrowska
   Postmodernistyczna wzniosłość wizualności. Na marginesach "Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism" Frederica Jamesona
   Postmodernist Loftiness of Visibility. On the Margin of Fredric Jameson’s Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism
  • Eliza Kiepura
   Świat archetypowy i świat rozszczepiony w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
   Archetypal and Split World in Krzysztof Kamil Baczyński’s Poetry
  • Dawid Skrabek
   Wy-stawać ku życiu: egzystencjam wygnanie i nagie życie. Glosa o twórczości Leopolda Buczkowskiego
   Protruding towards Life: Existence, Exile and Bare Life. Gloss about Leopold Buczkowski’s Works
  • Magdalena Latkowska
   Gunter Grass i protesty studenckie w 1968 roku
   Günter Grass and Students’ Protests in 1968
  • Justyna Dobrołowicz
   "Kształtowanie kobiecości" w wybranych czasopismach dla dziewcząt. Rekonesans
   “Shaping of Femininity” in Selected Magazines for Girls. Reconnaissance.
 • Dyskusje i polemiki

  • Michał Mrugalski
   Teologia - filozofia - filologia. Kilka uwag zainspirowanych książką Agaty Bielik-Robson "Na pustyni"
   Theology – Philosophy – Philology. A Few Remarks Inspired by Agata Bielik-Robson’s Book Na pustyni
 • Recenzje i przeglądy

  • Mieczysław Inglot
   Perspektywiczność sacrum
  • Tomasz Cieślak
   Dandys? Aparatczyk? O życiu Brunona Jasieńskiego
  • Tomasz Wójcik
   Projekt nowoczesnej komparatystyki kulturowej
  • Agnieszka Wnuk
   Romantyczna religijność i literatura