Navigation – Plan du site

2011
NR 1 (424)

 • Artykuły

  • Tomasz Siewierski
   Antoni Mączak jako historyk podróży
   Antoni Mączak as a historian of travel
  • Monika Bednarczuk
   Metafory faszyzmu. O polskich konceptualizacjach włoskiej doktryny
   The metaphors of fascism (on polish conceptualisations of mussolini’s doctrine)
  • Izabela Dąbrowska
   Brytyjski system gabinetowy XIX wieku: wynik planowego działania czy przypadku?
   The nineteenth-century british cabinet system: a planned or an accidental outcome?
  • Alina Jamróz-Ligęza
   Anglokonformizm jako najstarsza teoria asymilacji
   Anglo-conformity as the oldest theory of assimilation
  • Wojciech Iwańczak
   Paradoksy husytyzmu
   Paradoxes of hussitism
  • Błażej Popławski
   Cywilizacja europejska w myśli społeczno-politycznej Ibn Chalduna
   European civilization in ibn chaldun’s socio-political thought
  • Krzysztof Bracha
   Nowa edycja tzw. Kazań Świętokrzyskich. Nowe pytania i nowe odpowiedzi
   New edition of the so-called the holy cross sermons. New questions and new answers
  • Mieczysław Mejor
   Psałterz floriański - wciąż nieodkryty
   Florian psalter – still undiscovered
  • Urszula Kowalczuk
   "Konserwatywny antymodernista". Szkic na marginesie Wykładów o sztuce Jakoba Burckhardta
   ‘The conservative antimodernist’. Notes on the margin of jacob burckhardt’s the lectures of art
  • Jan Potkański
   Ślepa plamka światoobrazu
   Blind spot in the picture of the world
 • Recenzje i przeglądy

  • Wojciech Brojer
   Topografia i percepcja
   Topography and Perception Jerozolima – Rzym – Compostela: wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
  • Bartłomiej Szyndler
   Relacje austriackiego dyplomaty z powstania kościuszkowskiego
   Austrian Diplomat’s Accounts of the Kosciuszko Insurrection
  • Agnieszka Elżbieta Kubica
   Dyplomaci francuscy o Konstytucji 3 maja
   French Diplomats on The Constitution of May 3
  • Jarosław Jastrzębski
   Monarchia habsburska w polskiej myśli politycznej lat 1860-1914
   Habsburg Monarchy in the Polish Political Thought of the Years: 1860–1914
  • Maria Jolanta Olszewska
   Koncepcja dziejów w powieściach historycznych
   The Conception of History in Historical Novels
  • Tomasz Wójcik
   (Nie)napisana biografia Paula Cazina
   (Un)written Biography of Paul Cazin