Navigation – Plan du site

2011
NR 3 (426)

 • Artykuły

  • Tomasz Wójcik
   Tybinga poetów polskich
   Tübingen of Polish poets
  • Aleksander Wójtowicz
   Kariera w "mętnych wodach wiośnianych czasów". Hochsztapler jako figura kryzysu nowoczesnej świadomości
   Career in the “turbid waters of springtime.” The con man as a figure of contemporary consciousness in crisis
  • Monika Migdalska
   Karol Irzykowski i hermeneutyka
   Karol Irzykowski and hermeneutics
  • Anna Nosek
   "Źródło siły i szczęścia". Pochwały książki, pożytki płynące z lektury na kartach polskich poradników czytelniczych z dwudziestolecia międzywojennego
   “The source of strength and happiness.” Praises of book, benefits of reading in the pages of Polish interwar reader’s guides
  • Robert Mielhorski
   Trzy dyskursy o dzieciństwie i przeszłości w poezji Tadeusza Różewicza
   Three discourses of childhood and past in the poetry of Tadeusz Różewicz
  • Justyna Zych
   Obraz degradacji kultury francuskiej jako przejaw kryzysu cywilizacji europejskiej w "Szkicach piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego
   The picture of downfall of French culture as a sign of the crisis of European civilization in Szkice piórkiem by Andrzej Bobkowski
  • Magda Szybiak
   "Paw królowej" Doroty Masłowskiej - powrót podmiotu, powrót fabuły?
   Paw królowej by Dorota Masłowska – comeback of the subject, comeback of the fabula?
  • Marzena Michałek
   Śmierć - dozwolone od lat 18
   Death: NC-18
 • Materiały i przyczynki

  • Joanna Szczepińska-Tramer
   O Karusi
   About Karusia
 • Recenzje i przeglądy

  • Mieczysław Inglot
   W kręgu marksistowskiego zaczynu w powojennej polonistyce
   In the circle of Marxist germ in post-war Polish studies
  • Agnieszka Wnuk
   Sokrates romantyków. Przypadek Norwida
   Socrates of the romanticists. Norwid’s case
  • Aleksandra Kremer
   Niewdzięczne dźwięki poezji
   Ungrateful sounds of the poetry