Navigation – Plan du site

Proces recenzyjny i recenzenci

PROCEDURA RECENZOWANIA

Każdy tekst nadesłany do redakcji jest recenzowany przez redaktora tematycznego. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej.

W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące.

 

LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2011

Eugeniusz Czaplejewicz
Jan Kieniewicz
Andrzej Z. Makowiecki
Wojciech Michera
Antoni Semczuk
Andrzej Zieniewicz

 

LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2012

Stanisław Borzym
Tomasz Cieślak
Jadwiga Hoff
Krystyna Pietrych
Lech Sokół
Maciej Szargot

 

LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2013

Stefan Bednarek
Adam Dziadek
Maciej Grochowski
Wiesław Kaczanowicz
Józef Olejniczak
Marian Płachecki

 

LISTA RECENZENTÓW ZA ROK 2014

Joanna Kurczewska
Jarosław Ławski
Jan Molenda
Grzegorz Nowik
Maria Popczyk
Marek Styczyński
Andrzej Szahaj