Navigation – Plan du site

2011
NR 6 (429)

 • Artykuły

  • Grażyna Szelągowska i Tadeusz Cegielski
   Film fabularny doby PRL w rozpoznaniu przemian społecznych i kulturowych
   Film from the Times of the Polish People Republic in the Recognition of Social and Cultural Changes
  • Bartłomiej Kozek
   Katarskie zwierciadło – znaczenie sieci Al Jazeera w świecie arabskim i poza nim
   A Mirror from Quatar - Influence of Al Jazeera Network in the Arab World and Beyond
  • Grzegorz Ptaszek
   Telewizyjny reportaż śledczy jako rozrywka. Sposoby dramaturgii narracji
   A Television Investigative Report as Entertainment. The Modes of Narrative Drama
  • Emilia Danowska
   W jaki sposób Polacy prawią sobie komplementy? (na materiale komentarzy pod zdjęciami na portalu nasza-klasa)
   How do Polish People Pay Compliments to Each Other? (Based on the Picture Captions on the Nasza-klasa Portal)
  • Bartosz Zając
   Refleksyjne oblicze japońskiej kultury konsumpcyjnej: Superflat Takashiego Murakamiego
   Reflexive Aspect of Japanese Consumer Culture: Takashi Murakami's Superflat
  • Roman Chymkowski
   T-shirt z martwym bóstwem
   A T-shirt with a Dead Deity
 • Dyskusje i polemiki

  • Marian Płachecki
   Legendy pozytywizmu
   The Legends of Positivism
 • Materiały i przyczynki

  • Ewa Jeleń
   Patrzeć, pamiętać, zakrywać. Fotografia wojenna
   To Look, to Remember, to Cover. War Photography
 • Recenzje i przeglądy

  • Lena Magnone
   Literacki fotoplastykon
   Literary Photoplasticon
  • Olga Dawidowicz-Chymkowska
   Świat książki
   The World of Book
  • Agnieszka Wnuk
   Antropologia według Josepha Conrada
   Anthropology According to Joseph Conrad
  • Monika Biaduń
   Utopia i działanie
   Utopia and Action
  • Tomasz Wójcik
   Kanon, kultura, język
   Canon, Culture, Language