Navigation – Plan du site

2012
NR 1 (430)

 • Artykuły

  • Włodzimierz Karol Pessel i Grażyna Szelągowska
   Skandynawistyka po polsku
   Scandinavian Studies in Polish
   [Abstract]
  • Krystyna Szelągowska
   Ludvig Holberg jako historyk. Z dziejów myśli oświeceniowej Danii-Norwegii
   Ludvig Holberg as a Historian. From the History of Enlightment Throught in Denmark-Norway
   [Abstract]
  • Grażyna Szelągowska
   Pietyzm w Skandynawii - u źródeł nordyckiego protestantyzmu ludowego
   Pietism in Scandinavia - at the Sources of Nordic Popular Protestantism
   [Abstract]
  • Łukasz Bukowiecki
   Skansen. Przemiany funkcji sztokholmskiego parku etnograficznego w kontekstach historii społecznej Szwecji nowoczesnej
   Skansen. Transformations of the Functions of the Stockholm Ethnographic Park in the Contexts of Social History of Modern Sweden
   [Abstract]
  • Igor Piotrowski
   Walizka Hammarskjolda
   Hammarskjöld's Suitcase
   [Abstract]
  • Anna Pietrzkiewicz-Read
   Mity i stereotypy. Wizerunki Islandii dawniej i dziś
   How do you like Iceland? Iceland's Image Before and Now
   [Abstract]
  • Łukasz Sommer
   Ugrofińskie pogranicza nordyckości
   Fenno-Ugric Borderlands od the Nordic World
   [Abstract]
  • Agata Bochyńska
   W stronę antropologii społecznej Norwegii. Norma likhet wobec problemów współczesności: imigracja, westernalizacja i masakra na wyspie Utoya
   Towards the Social Anthropology of Norway. The likhet Norm against Today's Problems: Immigration, Westernization and Massacre on the Utøya Island
   [Abstract]
  • Włodzimierz Karol Pessel
   Bieguny obrócone. Georga Brandesa wrażenia z Polski w świetle kultury duńskiej
   Turned Polars. Georg Brandes's Impressions of Poland in the Light of the History of Danish Culture
   [Abstract]
  • Dorota Murzynowska
   Jak "Długa Skarpetka" wpędza chłopców w kompleksy. Pippi Pończoszanka w dyskursach kulturowych
   How the "Long Stocking" Gives the Boys Complexes. Pippi Longstocking in the Cultural Discourses
   [Abstract]
  • Tomasz Adamski
   Portrety bohaterów filmowych we współczesnym kinie szwedzkim
   Images of Film Characters in Contemporary Swedish Cinema
   [Abstract]
 • Recenzje i przeglądy

  • Anna Jaroszuk
   Inna historia kultury Europy XIX wieku
   A Different History of European Culture in XIX Century
  • Mateusz Babicz
   Fiński wojak na polskiej ziemi