Navigation – Plan du site

2012
NR 2 (431)

 • Artykuły

  • Adam Sowiński
   Czy polski szlachcic powinien zostać Rosjaninem? Rozważania Henryka Rzewuskiego o cywilizacji i religii
   Should a Polish Nobleman Become a Russian? Henryk Rzewuski’s Discussions on Civilisation and Religion
   [Abstract]
  • Tadeusz Zatorski
   "... i karą być powinno". Goethe wobec instytucji pokuty kościelnej
   “...should be the penalty”. Goethe about the Institution of Church Penance
   [Abstract]
  • Przemysław Mazur
   Zderzenie dwóch światów. Początki eksploracji Nowego Świata przez Hiszpanów
   The Clash of Two Worlds. The Beginnings of the Exploration of the New World by the Spanish
   [Abstract]
  • Adam Pawłowski
   Chiny i Japonia w myśli geopolitycznej Romana Dmowskiego, czyli o współczesnej "wojnie cywilizacji"
   China and Japan in Roman Dmowski’s Geopolitical Thought, or about the Contemporary “War of Civilisation”
   [Abstract]
  • Piotr Tafiłowski
   Stefan Fiszel-Powidzki, klient Jana Łaskiego
   Stefan Fiszel-Powidzki, the Client of Jan Łaski
   [Abstract]
 • Dyskusje i polemiki

  • Henryk Markiewicz
   Spór na ostro a ethos rycerski
   Genuine Swordsmanship and the Ethos of the Knight
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Roch Sulima
   Historia jako doświadczenie
   History as Experience
  • Agata Samsel
   Biblioteki uniwersyteckie w II Rzeczypospolitej
   University Libraries in the Second Polish Republic
  • Mikołaj Tyrchan
   Wydawnictwa dotyczące najnowszej historii Polski
   Publications on the Contemporary History of Poland
 • Recenzje i przeglądy

  • Elwira Buszewicz
   Horacy Andrzeja Lama
   Horace by Andrzej Lam
  • Dorota Musiał
   Antropologia antyku greckiego
   Anthropology of the Antiquity in Greece
  • Marian Marek Drozdowski
   Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim
   Prussian Diplomats about the Kościuszko Uprising
  • Mieczysław Inglot
   "Był u mnie ktoś, direkt von Wien, z Galicji jednak rodem..."
   “Był u mnie ktoś, direkt von Wien, z Galicji jednak rodem...”
  • Katarzyna Wojewódzka
   Naród jako skarbnica i kontestator tradycji
   Nation as a Treasury of and Protester against Tradition