Navigation – Plan du site

2012
NR 3 (432)

 • Artykuły

  • Andrzej Kołakowski
   Słowo od redaktora naukowego
   A Word from the Academic Editor
   [Abstract]
  • Zapis dyskusji pt. Warszawska szkoła historii idei - powstanie, przekształcenia, kontynuacje
   A Record of the Debate Titled The Warsaw School of History of Ideas – Establishment, Transformations, Continuations
   [Abstract]
  • Marta Bucholc
   Warszawska szkoła historyków idei - kolektyw współmyślących osobno
   The Warsaw School of Historians of Ideas – the Community of Independent Thinkers
   [Abstract]
  • Anna Dziedzic
   Prawo do wiary w wartości bezwzględne. Spór Leszka Kołakowskiego z Richardem Rortym
   The Right to Believe in Absolute Values. A Dispute between Leszek Kołakowski and Richard Rorty
   [Abstract]
  • Bartosz Działoszyński
   Przeszłość jako przedmiot wiary i wiedzy
   The Past as the Object of Faith and Knowledge
   [Abstract]
  • Marek Łagosz
   Kryzys, Karol Marks i brzytwa Ockhama
   The Crisis, Karl Marx and Occam’s Razor
   [Abstract]
  • Krzysztof Tyszka
   Kryzys a problem racjonalności
   The Crisis and the Issue of Rationality
   [Abstract]
  • Tomasz Markiewka
   Czym jest głos wewnętrzny? O wierszu Zbigniewa Herberta
   What Is Inner Voice? On a Poem by Zbigniew Herbert
   [Abstract]
  • Sergiusz Wrotek
   Irracjonalizm w zachodniej kulturze muzycznej. Uwagi na marginesie tezy Maxa Webera
   Irrationalism in the Western Musical Culture. Comments on the Margin of Max Weber’s Thesis
   [Abstract]
  • Alena Marchwinski
   Emmanuel Levinas i etyczny potencjał sztuki
   Emmanuel Lévinas and the Ethical Potential of Art
   [Abstract]
 • Recenzje i przeglądy

  • Karolina Sulej
   Communitas idei
  • Jakub Nikodem
   Czytajcie Siemka!
   Read Siemek!
  • Marcin Poręba
   Humanizacja matematyki?
   Humanisation of Mathematics?
  • Paulina Urbańska
   Proces nieskończony
   Infinite Process