Navigation – Plan du site

2012
NR 5 (434)

 • Artykuły

  • Andrzej Zieniewicz
   Metafizyka i tradycja katastroficzna (co zrobić z kryzysem przedstawienia?)
   Metaphysics and Catastrophic Tradition (What to Do with Presentation Crisis?)
   [Abstract]
  • Tomasz Wójcik
   Figury bez nazwy, głosy bez znaczenia. Władysław Sebyła – Thomas Stearns Eliot
   Figures with No Name, Voices with No Meaning. Władysław Sebyła – Thomas Stearns Eliot
   [Abstract]
  • Katarzyna Gościniak
   Poezja Władysława Sebyły w perspektywie eseistyki Emila Ciorana
   Poetry of Władysław Sebyła in Perspective of Emil Cioran’s Essays
   [Abstract]
  • Paulina Urbańska
   W pułapce języka. Władysława Sebyły i Franza Kafki rozważania o literaturze
   Language Trap. Władysław Sebyła’s and Franz Kafka’s Reflections on Literature
   [Abstract]
  • Krzysztof Niewiadomski
   „Poezja to nagłe olśnienie”. Krytyka poetycka Władysława Sebyły
   “Poetry Is a Sudden Burst of Illumination”. Literary Criticism by Władysław Sebyła
   [Abstract]
  • Jacek Głażewski
   Kompot profesora Miłosza (Czesław Miłosz jako historyk literatury staropolskiej)
   Compote by Professor Miłosz (Czesław Miłosz as Old Polish Literature Historian)
   [Abstract]
  • Katarzyna Lisowska
   Nowoczesność według Miłosza – zarys koncepcji
   Modernity according to Miłosz – Concept Outline
   [Abstract]
  • Miłosz Kłobukowski
   Między sielskością a odczarowaniem. Wizje dzieciństwa w Dolinie Issy Czesława Miłosza i filmowej adaptacji Tadeusza Konwickiego
   Between Idyll and Disenchantment. Visions of Childhood in The Issa Valley by Czesław Miłosz and Its Film Adaptation by Tadeusz Konwicki
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Włodzimierz Appel
   Sześć hymnów orfickich (przekład recenzyjny)
   Six Orphic Hymns (Critical Translation)
  • Teresa Kaczorowska
   Bolesław Biegas, pupil Aleksandra Świętochowskiego
   Bolesław Biegas, Aleksander Świętochowski’s Favourite
  • Justyna Kmiecik
   Listy młodych pisarzy do Żeromskiego
   Letters of Young Writers to Żeromski
 • Recenzje i przeglądy

  • Arkadiusz Morawiec
   O Salińskim
   On Saliński
  • Marta Czemarmazowicz
   Perspektywizm stosowany
   Applied Perspectivism
  • Aleksandra Jakóbczyk-Gola
   Oblicza staropolskiej prozy
   Faces of Old Polish Prose
  • Ewa Kujawska-Lis
   Conrad a Polska – lektura obowiązkowa dla miłośników Josepha Conrada
   Conrad and Poland – A Must Read for Joseph Conrad’s Fans
  • Aneta Wysztygiel
   Strukturalizm niewyczerpany
   Inexhaustible Structuralism