Navigation – Plan du site

2013
NR 1 (436)

 • Artykuły

  • Małgorzata Litwinowicz-Droździel i Justyna Jaworska
   Nowoczesny wiek XIX. Próba metody antropologicznej
   Modern 19th Century. Trial to Employ Anthropological Method
   [Abstract]
  • Małgorzata Litwinowicz-Droździel
   Okruchy zwierciadła. Od wystawy światowej do wystawy sklepowej
   Slivers of Mirror. From World Exhibition to Shop Window
  • Justyna Jaworska
   Czarny karnawał. Moda przed wybuchem powstania styczniowego
   Mourning Fashion before January Uprising
   [Abstract]
  • Jakub Jakubaszek
   Prasa codzienna w przestrzeni dziewiętnastowiecznej Warszawy
   Daily Newspapers in Nineteenth Century Warsaw. Reading Habits and Social Circulation
   [Abstract]
  • Natalia Grądzka
   Fotografie pięciu poległych na tle manifestacji 1861 Roku
   Photograph of Five Fallen against the Background of Demonstration of 1861
   [Abstract]
  • Igor Piotrowski
   "Teoforomachie", czyli wojny procesji na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (krótkie wprowadzenie)
   “Teoforomachie”, Which Means Wars of Processions in Krakowskie Przedmieście in Warsaw (Short Introduction)
   [Abstract]
  • Szymon Kostek
   Konwencjonalizacja i ironia. Kilka wstępnych uwag o technice komediopisarskiej Włodzimierza Perzyńskiego
   On Conventions and Irony. Włodzimierz Perzyński’s Technique of Playwriting
   [Abstract]
  • Grzegorz Marchwiński
   Doświadczenia polityki miejskiej rządu carskiego w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej
   Urban Policy Experiences of Tsar Government in Eliza Orzeszkowa’s Late Works
   [Abstract]
  • Damian Włodzimierz Makuch
   Nieodkryta planeta, czyli jak fantastyka naukowa polskich pozytywistów stawiała opór ewolucji
   Polish Positivists’ Science Fiction – Particularly Difficult Evolution of the Genre
   [Abstract]
  • Piotr Kubkowski
   Sportowcy w Warszawie. Zarys form obecności w przestrzeni miejskiej przełomu XIX i XX wieku
   Sportsmen in Warsaw. Outline of Forms of Presence in Urban Space at the Turn of the 19th and the 20th Centuries
   [Abstract]
  • Joanna Kubicka
   Wiek XIX i self-help
   The 19th Century and Self-Help
   [Abstract]
  • Mateusz Chmurski
   Genealogia tożsamości. Dziennik Karola Irzykowskiego (1891-1897)
   Genealogy of Identity. Karol Irzykowski’s Diary (1891–1897)
   [Abstract]
  • Andrzej Mencwel
   Świętochowski wobec demonów przyrody i historii
   Świętochowski and Brzozowski’s Dilemmas
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Aleksandra Kasica
   Listy Henryka Struvego do Antoniego Langego
   Letters of Henryk Struve to Antoni Lange
 • Recenzje i przeglądy

  • Witold Zakrzewski
   Peter Burke – antropolog swojego plemienia
   Peter Burke – Anthropologist of His Tribe
  • Dorota Sajewska
   Być widzem
   To Be a Spectator
  • Adela Kobelska
   Pytania o (polską) nowoczesność
   Traces of Modernity
  • Iwona Kurz
   Ścieżki nowoczesności
   Paths of Modernity
  • Maciej Kopyciński
   Nowy obraz kultur tradycyjnych
   New Face of Traditional Cultures
  • Joanna Potkowska
   Dlaczego mądry człowiek może głupio postąpić? – koncepcja inteligencji w ujęciu José Antonio Mariny
   Why Can a Wise Man Do a Stupid Thing? – Concept of Intelligence according to José Antonio Marina