Navigation – Plan du site


NR 3(438)

 • Artykuły

  • Tomasz Markiewka
   O kontekście macierzystym
   About Original Context
   [Abstract]
  • Dorota Gładkowska
   The Flea – ukryte przesłanie J. Donne’a
   The Flea – Hidden Message of J. Donne
   [Abstract]
  • Marian Płachecki
   Spotkania poza słowem w świecie bohaterów Bolesława Prusa
   Beyond Dialogue. Social Interaction in Bolesław Prus’s Narrative Prose
   [Abstract]
  • Hanna Żbikowska
   Po co Micińskiemu „Sonety krymskie”? Kilka uwag do cyklu „Kaukaz”
   What does Miciński Need Sonety krymskie for? Some Remarks on Kaukaz Cycle
   [Abstract]
  • Ewa Kołodziejczyk
   Ukryte źródła. Czesław Miłosz i Henry Miller
   Hidden Sources. Czesław Miłosz and Henry Miller
   [Abstract]
  • Kamil Dźwinel
   „Doznanie nie przeżytego nigdy przedtem olśnienia”. Miłosz Stanisława Barańczaka
   “Revelation Not Experienced Before”. Miłosz according to Stanisław Barańczak
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Dariusz Pachocki
   Rękopisy spoza muzealnych katalogów. Spuścizna Edwarda Stachury w zbiorach publicznych i prywatnych
   Manuscripts outside Museum Catalogues. Heritage of Edward Stachura in Public and Private Collections
 • Recenzje i przeglądy

  • Wojciech Soliński
   Kulturowa komparatystyka literacka w perspektywie slawistycznej
   Cultural Comparative Literature in the Slavic Perspective
  • Mateusz Pencuła
   Teodycea w świetle tradycjonalizmu
   Theodicy in the Light of Traditionalism
  • Michał Bandura
   Antropologia, tanatografia, refiguracja
   Anthropology, Thanatography, Refiguration