Navigation – Plan du site

Call for papers

SKANDYNAWIA PATRIOTÓW

W roku 2012 ukazał się tematyczny numer „Przeglądu Humanistycznego, w całości poświęcony Skandynawii. Był to numer o charakterze przeglądowym, ukazujący dorobek polskich skandynawistów – historyków, kulturoznawców, filologów. Numer spotkał się z nader życzliwym przyjęciem w środowisku skandynawistycznym i w tym roku rozpoczęliśmy przygotowania do numeru kolejnego (planowany na koniec 2017 roku), tym razem ze ściśle określonym tematem: „Skandynawia patriotów. Nordycki nacjonalizm: źródła, praktyki, idee”. Temat rozumiemy szeroko: w ujęciu historycznym, politologicznym oraz kulturoznawczym. Redaktorami naukowymi numeru są prof. dr hab. Grażyna Szelągowska i dr Włodzimierz Karol Pessel.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów nieprzekraczających 30 tysięcy znaków wraz z przypisami. Zwracamy uwagę naszych Autorek i Autorów na przyjęte w redakcji „Przeglądu Humanistycznego” standardy przygotowywania odsyłaczy bibliograficznych.

Nie jest to warunek niezbędny, ale bylibyśmy wdzięczni, gdy Autorzy mogli – w miarę możliwości – przygotować teksty w języku angielskim, co umożliwi dotarcie do czytelników spoza Polski.

Termin nadsyłania tekstów – 31 maja 2017.

Adres, na który należy nadsyłać teksty: 

przegladhumanistyczny@uw.edu.pl