Navigation – Plan du site

2013
NR 4 (439)

 • Artykuły

  • Ewa Szczęsna i Anna Tenczyńska
   O tekście wieloznakowym
   About Text Composed of Multiple Signs
  • Seweryna Wysłouch
   Tekst wieloznakowy – wokół definicji
   Text Composed of Multiple Signs – Around its Definition
   [Abstract]
  • Andrzej Hejmej
   Intermedialność i komparatystyka intermedialna
   Intermediality and Intermedial Comparative Literature
   [Abstract]
  • Ewa Szczęsna
   Tekst wieloznakowy w przestrzeni mediów cyfrowych. U podstaw poetyki semiotycznej
   Text Composed of Multiple Signs in Digital Media. At the Core of Semiotic Poetics
   [Abstract]
  • Marek Kaźmierczak
   Znak symboliczny w tekstach wieloznakowych. Analiza funkcjonalna na przykładzie digitalnych przekazów audiowizualnych
   Symbolic Sign in Texts Containing Multiple Signs. Functional Analysis on the Example of Digital Audiovisual Communications
   [Abstract]
  • Agnieszka Smaga
   Klasyfikacja relacji  słowo/obraz na stronach www. Prolegomena
   Classification of Word/Image Relation on WWW. Prolegomena Websites
   [Abstract]
  • Marek Pisarski
   Od znaczenia do działania i z powrotem: nowe funkcje słowa w cyberpoezji i hipertekście
   From Meaning to Action and Back: New Functions of Words in Cyberpoetics and Hypertext
   [Abstract]
  • Urszula Pawlicka
   Ślady tekstu w kulturze cybernetycznej. Wstęp do cybersemiotyki
   Traces of Text in Cyberculture. Introduction to Cybersemiotics
   [Abstract]
  • Piotr Kubiński
   Znakowy charakter graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo
   Sign-Based Graphical User Interface in Video Games
   [Abstract]
  • Krzysztof Niewiadomski i Maciej Maryl
   Blog = książka? Empiryczne badanie potocznej kategoryzacji blogów
   Blog = Book? Empirical Research on Informal Categorization of Blogs
   [Abstract]
  • Joanna Szwechłowicz
   Struktura forum internetowego – zarys zagadnienia
   Structure of Internet Forum – Outline of the Subject .
   [Abstract]
  • Aleksandra Kremer
   Poezja konkretna: nazwa i poetyka
   Concrete Poetry: Name and Poetics
   [Abstract]
  • Aleksandra Jakóbczyk-Gola
   Relacje między słowem a obrazem w malarstwie dawnym
   Relation between Word and Image in Old Painting
   [Abstract]
  • Tomasz Górny
   Sztuka kontrapunktu, czyli od polifonii do polifoniczności
   Art of Counterpoint – from Polyphony to Polyphonicity
   [Abstract]
  • Anna Tenczyńska
   Tekst muzyczny w tekście literackim (dwa przypadki)
   Musical Text in Literary Text (Two Cases)
   [Abstract]
 • Recenzje i przeglądy

  • Żaneta Nalewajk
   Literatura cyfrowa jako tekst wieloznakowy. Konteksty, media, gatunki
   Digital Literature as Text Composed of Multiple Signs. Contexts, Media, Genres
  • Tomasz Schramm
   Historia świata w zarysie
   Outline of World History
  • Ryszard Kulesza
   Ancient Messapians and their World