Navigation – Plan du site

2014
NR 1(442)

 • Artykuły

  • Roman Chymkowski
   Co po postantropocentryzmie? Wprowadzenie do lektury
   What will Follow Post-Anthropocentrism? Introduction to Reading Material
   [Abstract]
  • Michał Szostek
   Postantropocentryzm, czyli rzecz o poszerzaniu granic wspólnoty
   Post-Anthropocentrism, the Thing about Expanding Community Boundaries
   [Abstract]
  • Justyna Schollenberger
   Zwierzoczłekoupiór? Posthumanistyczna refleksja nad zwierzętami
   Zwierzoczłekoupiór (Animal-Human-Spectre)? Posthumanistic Reflection on Animals
   [Abstract]
  • Anna Jaroszuk
   Podobieństwa i różnice. Badania historyczne nad zwierzętami a animal studies
   Similarities and Differences. Historical Research on Animals and Animal Studies
   [Abstract]
  • Roman Chymkowski
   Zwierzęta i antropologia kultury
   Animals and Cultural Anthropology
   [Abstract]
  • Jarosław Kopeć
   Czy Internet jest nie-ludzki?
   Is Internet Non-Human?
   [Abstract]
  • Łukasz Jonak
   Hiperhumanizm, czyli dlaczego kultura nie może wyjść poza samą siebie
   Hyperhumanism, or Why Culture Cannot Transcend Itself
   [Abstract]
 • Z warsztatu humanistów

  • Jan Kieniewicz
   Ekohistoryk wobec wyzwań przyszłości
   Ecohistorian Facing the Challenges of the Future
   [Abstract]
  • Tadeusz Zatorski
   „Wszak słowo dla mnie tak wiele nie znaczy!” Goethe jako tłumacz i teoretyk przekładu
   “After All, a Word does Not Mean so Much to Me”. Goethe as Translator and Translation Theorist
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Włodzimierz Appel
   O Bibliotece Arcydzieł Obcych i korespondencji Stefana Srebrnego
   About Biblioteka Arcydzieł Obcych and Correspondence of Stefan Srebrny
 • Dyskusje i polemiki

  • Michał Baranowski
   Na marginesie Sofistów i retorów greckich w Cesarstwie Rzymskim
   On the Side of Sofiści i retorzy greccy w Cesarstwie Rzymskim
 • Recenzje i przeglądy

  • Marta Zimniak-Hałajko
   Podmiot sprawczy w konflikcie społecznym. Wokół Honnetha i Touraine’a
   Causal Agent in Social Conflict. Around Honneth and Touraine
  • Piotr Kubkowski
   „Wszystkie te cuda tego nowego świata”. Wczesnego kina historia nieteleologiczna
   “All the Wonders of this New World”. Non-Teleological History of Early Cinema
  • Weronika Szulik
   „Brzozowski, człowiek, historia...” – Rok Stanisława Brzozowskiego
   “Brzozowski, Man, History...” – Year of Stanisław Brzozowski