Navigation – Plan du site

2014
NR 3(444)

 • Artykuły

  • Andrzej Walicki
   Miejsce ekonomii w moim ujęciu intelektualnej historii Rosji. Próba zwięzłego podsumowania
   The Place of Economy in My Views on Russian Intellectual History. An Essay in Self-Interpretation
   [Abstract]
  • Paweł Kozłowski
   Ekonomia i historia idei
   Economy and History of Ideas
   [Abstract]
  • Rafał Stobiecki
   Historia historiografii jako historia idei
   History of Historiography as History of Ideas
   [Abstract]
  • Andrzej Leder
   Nietzsche, poststrukturalizm i warszawska szkoła historyków idei
   Nietzsche, Post-Structuralism and the Warsaw School of Historians of Ideas
   [Abstract]
  • Helder Mendes Baiao
   « Retrouver les fils de la synchronie ». Bronisław Baczko et les lumières de l’utopie
   The Ways of History: The Utopian Lights of Bronisław Baczko
   [Abstract]
 • Z warsztatu humanistów

  • Anna Michałowska-Mycielska
   Żydzi w strukturze politycznej i administracyjnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.)
   Jews in the Political and Administrative Structure of the Polish-Lithuanian Commonwealth (16th–18th Century)
   [Abstract]
 • Recenzje i przeglądy

  • Marta Agata Chojnacka
   Wynik pragnienia
   Result of Desire
  • Urszula Kowalczuk
   Felicjan Faleński – eksperymentator. Nowe argumenty
   Felicjan Faleński – Experimentator. New Arguments
  • Anna Dzhabagina
   W galaktyce kobiecych autobiografii
   In the Galaxy of Women’s Autobiographies