Navigation – Plan du site

2014
NR 4(445)

 • Artykuły

  • Grażyna Szelągowska
   Wielka Wojna. Próba polskiego spojrzenia
   Great War. An Attempt to Present the Polish of View
   [Abstract]
  • Piotr Podemski
   Fałszywy Mesjasz? Woodrow Wilson i „kalekie zwycięstwo” amerykańskiego progresywizmu w Europie 1917–1919 (na przykładzie sprawy włoskiej)
   A False Messiah? Woodrow Wilson and the “Mutilated Victory” of American Progressivism in Europe 1917–1919 (The Italian Question Case Study)
   [Abstract]
  • Antoni Michnik
   1914–1918: narodziny sztuki prowadzenia nowoczesnej akustycznej wojny
   1914–1918: Birth of Modern Sonic Warfare
   [Abstract]
  • Paweł Zajas
   Transfer w czasach konfliktu. Aktorzy propagandy kulturowej w czasie pierwszej wojny światowej
   Transfer in Times of Conflict. Actors of Cultural Propaganda during World War I
   [Abstract]
  • Dorota Sajewska
   Doświadczenie żołnierza. Estetyczne i polityczne ramy nowoczesności
   Soldier’s Experience. Aesthetic and Political Frames of Modernist Paradigm
   [Abstract]
  • Tomasz Wójcik
   Zmierzch pięknej epoki. Tadeusz Różewicz wobec (pamięci) pierwszej wojny światowej
   Twilight of Beautiful Period. Tadeusz Różewicz on (Memory of) World War I
   [Abstract]
  • Paulina Urbańska
   Podwójna narracja. Franz Kafka wobec pierwszej wojny światowej
   Double Narrative. Franz Kafka’s Attitude to World War I
   [Abstract]
  • Monika Szczepaniak
   „Kwiaty żelazne”. Męskość militarna w wybranej prozie legionowej
   “Iron Flowers”. Military Masculinity in Selected Prose Texts on Polish Legions
   [Abstract]
  • Jan Zdunik
   Wojna nieprzedstawiona. Trzy metody pisarskie w reportażach legionowych Juliusza Kadena-Bandrowskiego
   Undescribed War. Three Writing Methods in Reportage on Polish Legions by Juliusz Kaden-Bandrowski
   [Abstract]
  • Aleksandra Jakóbczyk-Gola
   Plakat z Polską w tle. Prace Władysława Teodora Bendy w kontekście sztuki plakatu
   Poster with Poland in the Background. Władysław Theodor Benda’s Works in the Context of Poster Art
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Aneta Stawiszyńska
   Pobyt i działalność Gustawa Daniłowskiego w Łodzi w październiku 1914 r.
   Gustaw Daniłowski’s Stay and Activity in Łódź in October 1914
 • Recenzje i przeglądy

  • Michał Starczewski
   Taniec furii, czyli nieudana próba reinterpretacji okoliczności wybuchu pierwszej wojny światowej
   "Dance of the Furies" – Unsuccessful Attempt to Reinterpret Circumstances of Outbreak of World War I