Navigation – Plan du site

2014
NR 5(446)

 • Artykuły

  • Roman Chymkowski i Lech M. Nijakowski
   Wprowadzenie
   Introduction
  • Błażej Popławski
   Marian Małowist – polihistor i pionier postcolonial studies w Polsce
   Marian Małowist – Polyhistor and Pioneer of Postcolonial Studies in Poland
   [Abstract]
  • Andrzej W. Nowak
   Czy możliwa jest metrologiczna suwerenność? Metrologia i ekonomia polityczna miary
   Is Metrological Sovereignty Possible? Metrology – Political Economy of Measure
   [Abstract]
  • Urszula Markowska-Manista
   Kolonialne i postkolonialne uwikłania łowców-zbieraczy w Afryce Środkowej
   Colonial and Postcolonial Dimensions of Entanglement of Hunter-Gatherers in Central Africa
   [Abstract]
  • Roman Chymkowski
   O pionierkach antropologicznych badań Algierii
   About Pioneers of Anthropological Research of Algeria
   [Abstract]
  • Zuzanna Kołucka
   Kowboje i drwale – wizerunek człowieka Zachodu w nowej chińskiej narracji narodowej
   Cowboys and Lumberjacks – Image of a Westerner in China’s New National Narrative
   [Abstract]
  • Paweł Marczewski
   Paradoksy samokolonizacji Europy Wschodniej
   Paradoxes of Self-Colonization of Eastern Europe
   [Abstract]
  • Lech M. Nijakowski
   O przydatności studiów postkolonialnych w badaniach Śląska
   About Usefulness of Postcolonial Studies in Research on Silesia
   [Abstract]
  • Monika Zajkowska
   Swoi, gdy polscy. Inni, gdy głusi. Praktyki kolonizatorskie wobec głuchych w Polsce
   Part of us if Polish. Different if Deaf. Colonizing Practices towards the Deaf in Poland
   [Abstract]
 • Z warsztatu humanistów

  • Teodora Konach
   Manifestacja tożsamości w kulturze niematerialnej
   Manifestation of Identity in Intangible Culture
   [Abstract]
 • Dyskusje i polemiki

  • Piotr Kulas
   Europa Środkowo-Wschodnia w oczach inteligencji
   East-Central Europe in the Eyes of the Intelligentsia
   [Abstract]
  • Marek Łaziński
   Jeszcze raz o słowie Murzyn i o stereotypach. Po lekturze artykułu Margaret Ohii „Mechanizmy dyskryminacji rasowej w systemie języka polskiego”
   Once Again on the Word Negro and Stereotypes. After Reading the Article Mechanisms of Racial Discrimination in the Polish Language System by Margaret
 • Recenzje i przeglądy

  • Damian Makuch
   Bez (czarnej) maski
   Without (Black) Mask
  • Jowita Wiśniewska
   Postkolonialny krajobraz dyskursu w Polsce
   Post-Colonial Landscape of Discourse in Poland