Navigation – Plan du site

2014
NR 6(447)

 • Artykuły

  • Grażyna Szelągowska
   Wielka Wojna – ciąg dalszy
   The Great War – Continuation
  • Katarzyna Sierakowska
   Lęk przed śmiercią, bezdomnością, demoralizacją. Polki i Polacy 1914–1918
   Fear of Death, Homelessness, Demoralization. Polish Women and Men of 1914–1918
   [Abstract]
  • Jakub Zapała i Marta Penczek
   Pierwsza wojna światowa jako punkt zwrotny w kształtowaniu się pojęcia kolektywnej winy narodu
   World War I as a Turning Point in Formation of the Concept of Nation’s Collective Guilt
   [Abstract]
  • Alicja Urbanik
   Spirytyzm po pierwszej wojnie światowej – od naukowej ciekawości do narzędzia pamięci
   Spiritualism after World War I – from Scientific Curiosity to Memory Tool
   [Abstract]
  • Leszek Smolak
   Środowiska twórcze w kampanii propagandowej w czasie wojny Polski z bolszewicką Rosją
   Creative Groups in Propaganda Campaign during the Polish-Soviet War
   [Abstract]
  • Aleksander Wójtowicz
   Pacyfista w „epoce wielkiego zamętu”. Kroniki tygodniowe Antoniego Słonimskiego
   Pacifist in “Age of Great Confusion”. Kroniki tygodniowe [Weekly Chronicles] by Antoni Słonimski
   [Abstract]
  • Weronika Szulik
   Puste miejsca powojennej cywilizacji europejskiej. Wesele hrabiego Orgaza Romana Jaworskiego
   Empty Places of Post-war European Civilization. Wesele hrabiego Orgaza [The Wedding of Count Orgaz] by Roman Jaworski
   [Abstract]
  • Justyna Biernat
   Uśmiech melancholika. Sylwetka młodego twórcy listów z tomaszowskiego getta
   Melancholic’s Smile. Profile of a Young Writer of Letters from Ghetto in Tomaszów Mazowiecki
   [Abstract]
  • Carsten Gansel i Elisabeth Herrmann
   „«Współczesność» oznacza okres jednej generacji”. Uwagi do próby określenia literatury współczesnej
   “«Contemporary» Times are the Times of One Generation”. Remarks on Attempt to Define Contemporary Literature
   [Abstract]
  • Anna Wandzel
   Likwidacja kultury wojny? O dyskusji wokół projektu Obalenie wojen Krzysztofa Wodiczki
   Abolishing the Culture of War? About Discussion on the Project The Abolition of War by Krzysztof Wodiczko
   [Abstract]
 • Z warsztatu humanistów

  • Walentyna Krupowies
   Wędrówki i przechadzki po Wilnie dwudziestolecia międzywojennego
   Wandering and Strolling around Interwar Vilnius
   [Abstract]
  • Katarzyna Wakuła
   Polityczne uwarunkowania mody niemieckiej w malarstwie Caspara Davida Friedricha
   Political Conditions of German Fashion in Painting of Caspar David Friedrich
   [Abstract]
 • Dyskusje i polemiki

  • Wiesław Rzońca
   Romantyzm a premodernizm w Polsce – wobec studium Arenta van Nieukerkena W czym zawiera się Norwidowski modernizm?
   Romanticism and Pre-Modernism in Poland – on Study of Arent van Nieukerken How is Modernism Manifested in Norwid’s Works?
 • Recenzje i przeglądy

  • Eliza Kącka
   Homo religiosus jako diarysta
   Homo Religiosus as Diarist
  • Michał Kacprzak
   Rosyjski mit
   Russian Myth
  • Paulina Urbańska
   Wiedeńskie miesiące
   Viennese Months
  • Anna Artwińska
   Niemiecki urzędnik patrzy na Warszawę: okupacja w obiektywie Hermanna Beyerleina
   German Clerk Looks at Warsaw: Occupation Pictured by Hermann Beyerlein