Navigation – Plan du site

2015
NR 1 (448)

 • Artykuły

  • Andrzej Kołakowski
   Refleksje medycznego laika, czyli słowo od redaktora numeru
   Reflections of Medical Layman – Some Remarks by the Issue Editor
  • Marek Wichrowski
   Prawo do życia
   The Right to Life
   [Abstract]
  • Marek Łagosz
   Filozofia życia. Kilka argumentów przeciw eutanazji
   Philosophy of Life. Some Arguments against Euthanasia
   [Abstract]
  • Jerzy Bobryk
   Biowładza, bioalienacja, transhumanizm
   Biopower, Bioalienation, Transhumanism
   [Abstract]
  • Emilia Kaczmarek
   Biopraca – nowa twarz wyzysku?
   New Face of Exploitation?
   [Abstract]
  • Marta Zimniak-Hałajko
   Trzy opowieści o (nie)płodności
   Three Stories about (In)Fertility
   [Abstract]
  • Joanna Hańderek
   Rozumienie ciała w kulturze i medycynie wobec kulturowych przemian
   Comprehension of Body in Culture and Medicine against Cultural Changes
   [Abstract]
  • Eliza Kiepura i Rafał Ireneusz Piekarewicz
   Mózgowe korelaty doświadczeń związanych z odbiorem tekstu poetyckiego
   Brain Correlates of Experiences Related to Reception of Poetic Texts
   [Abstract]
  • Marek Hendrykowski
   Immersja. Studium antropologii obrazu
   Immersion. Visual Anthropology Studies
   [Abstract]
  • Adrianna Alksnin
   Pamiętnik szaleństwa i nastrojów – doświadczenie choroby psychicznej, autobiografia, literatura
   A Memoir of Moods and Madness – Experience of Mental Illness, Autobiography, Literature
   [Abstract]
  • Aleksandra Smusz
   Hospitalizacja umierania i śmierci w Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza
   Hospitalization of Dying and Death in Bruno Schulz’s Sanatorium under the Sign of the Hourglass
   [Abstract]
  • Paweł T. Kulpiński
   Chory doktor Moreau. Antyutopia eugeniczna Herberta George’a Wellsa
   Ill Doctor Moreau. Herbert George Wells’s Eugenic Dystopia
   [Abstract]
  • Małgorzata Piętowska
   „Blogoraki” – w poszukiwaniu nowego języka choroby
   „Cancerlogs” – Seeking a New Language of Disease
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Lena Magnone
   Listy Hermana Liebermana do Heleny Rosenbach-Deutsch. Wstęp do edycji
   Letters of Herman Lieberman to Helene Rosenbach-Deutsch. Introduction to Edition
   [Abstract]
  • Herman Lieberman
   Listy do Heleny Rosenbach-Deutsch
   Letters to Helene Rosenbach-Deutsch
 • Recenzje i przeglądy

  • Tomasz Wójcik
   Testament filozofa
   A Philosopher’s Legacy
  • Grzegorz Igliński
   Afirmacja kobiecości
   Affirmation of Femininity