Navigation – Plan du site

2015
NR 2(449)

 • Artykuły

  • Roman Chymkowski i Lech M. Nijakowski
   Wprowadzenie
   Introduction
  • Hanna Gosk
   Polskie inspiracje literaturoznawcze studiami postkolonialnymi. Impuls postzależnościowy
   Polish Postcolonial Literary Criticism Inspirations. Postdependency Impuls
   [Abstract]
  • Wit Pietrzak
   Społeczność wiary i ironii: (proto)postkolonialne wątki we wczesnej eseistyce W.B. Yeatsa
   Community of Faith and Irony: (Proto) Postcolonial Early Essay Topics of W.B. Yeats
   [Abstract]
  • Monika Kowalczyk-Piaseczna
   In Search for the Exotic: Colin Thubron and William Dalrymple’s Journeys to the Eastern Fount of Christianity
   In Search for the Exotic: Colin Thubron and William Dalrymple’s Journeys to the Eastern Fount of Christianity
   [Abstract]
  • Clara Zgoła
   Figurowanie autofikcyjnej podmiotowości: hybrydowej, nomadycznej, transkolonialnej? Charakterystyka strategii pisarskich Niny Bouraoui na przykładzie powieści Mes mauvaises pensées
   Hybrid, Nomadic, Transcolonial Identity? Characteristics of Nina Bouraoui’s Writing Strategies on the Example of Autofiction Novel Mes mauvaises pensées
   [Abstract]
  • Michał Starczewski
   Mrzonki racjonalnej kolonizacji w duchu narodowym. Roman Dmowski i polska emigracja do Brazylii
   Day Dreams of Rational Colonization in National Spirit. Roman Dmowski and Polish Emigration to Brazil
   [Abstract]
  • Artur Hellich
   Jak nie należy czytać Milana Kundery? (Z Europą Środkową w tle)
   How Should Milan Kundera Not Be Read? (With Central Europe in the Background)
   [Abstract]
  • Michał Krajkowski
   Portret barbarzyńcy. O kilku przedstawieniach Polaków i Niemców w literaturze galicyjskiej drugiej połowy XIX wieku
   Portrait of a Barbarian. On Several Presentations of Poles and Germans in the Galician Literature of the Second Half of the 19th Century
   [Abstract]
  • Krzysztof Usakiewicz
   Czy Cypr leży na Bałkanach?
   Does Cyprus Lie in the Balkans?
   [Abstract]
  • Lech M. Nijakowski
   Prawdy Lokeli. Literackie reprezentacje ludobójstwa częściowego w Wolnym Państwie Kongo 1880–1908
   Truths of Lokela. Literary Representations of Partial Genocide in the Congo Free State 1880–1908
   [Abstract]
  • Elżbieta Koziołkiewicz
   Elżbieta Koziołkiewicz
   Listening to Voices. Edward Said’s Contrapuntal Reading
   [Abstract]
  • Monika Bobako
   Postkolonialne rekonfiguracje. Feminizm, religia, postsekularyzm
   Postcolonial Reconfigurations. Feminism, Religion, Postsecularism
   [Abstract]
 • Z warsztatu humanistów

  • Krystyna Kardyni-Pelikánová
   Witold Gombrowicz wśród Czechów
   Witold Gombrowicz among Czechs
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Monika Michaliszyn
   Udział polskich naukowców w tworzeniu Łotewskiego Słownika Konwersacji (zarys problematyki)
   Participation of Polish Scientists in Creation of Latvian Conversation Dictionary
 • Recenzje i przeglądy

  • Monika Wolting
   Procesy tożsamościowe i wspomnieniowe w zwierciadle współczesnej literatury niemieckiej
   Processes of Identity and Memory Formation Portrayed in Contemporary German Literature
  • Joanna Dobosiewicz
   Kobiety, literatura i władza
   Women, Literature and Power
  • Dorota Kulczycka
   „Mitopoesis” Juliusza Słowackiego
   Mythopoesis of Juliusz Słowacki