Navigation – Plan du site

2016
NR 1(452)

 • Artykuły

  • Ewa Szczęsna
   Między reprezentacją a symulakrum, czyli o newsach w różnych mediach, miejscach i czasie – wprowadzenie
   Between Representation and Simulacrum, i.e. on News in Various Media, Places and Time – Introduction
  • Marek Hendrykowski
   Antropologia newsów
   Anthropology of News
  • Małgorzata Hendrykowska
   News filmowy w kulturze przełomu XIX i XX stulecia
   Filmed News in the Culture of the Turn of the 19 th /20 th Century
  • Mikołaj Jazdon
   Wiadomości z przesłaniem. The March of Time jako nowy typ amerykańskiej kroniki filmowej lat 30.
   News with Message. The March of Time as a New Type of American Newsreel of the 1930s
  • Jerzy Fiećko
   Epistolarny news zesłańczy (krąg Onufrego Pietraszkiewicza i Adolfa Januszkiewicza, Syberia Zachodnia)
   Epistolary Exile News (the Circle of Onufry Pietraszkiewicz and Adolf Januszkiewicz, Wester Siberia)
  • Janina Hajduk-Nijakowska
   Kulturowe konteksty funkcjonowania newsów
   Cultural Contexts of News
  • Piotr Fliciński i Małgorzata Miławska
   Językowe i kulturowe uwarunkowania newsa
   Linguistic and Cultural Determinants of News
  • Wojciech Otto
   News jako mem (na przykładzie fanpage’u Sztuczne Fiołki)
   News as a Meme (on the Example of Fanpage Artificial Violets)
  • Katarzyna Mąka-Malatyńska
   W stronę rozrywki. Przemiany polskich serwisów informacyjnych
   In the Direction of Entertainment. Poetics of Contemporary Polish News
 • Z warsztatu humanistów

  • Anelia Radomirova
   Personalistyczny podmiot literacki
   Personalistic Literary Subject
  • Katarzyna Wakuła
   „Piekło” XX wieku – translacje wizualne poematu Dantego w ujęciu Roberta Rauschenberga
   “Inferno” of the 20th Century – Robert Rauschenberg’s Visual Translation of Dante’s Poem
  • Marcin Klik
   Jak zdefiniować mit literacki, czyli o (rozwiązanym) problemie francuskich literaturoznawców
   How to Define a Literary Myth, i.e. on (Solved) Problem on French Literary Scholars
 • Dyskusje i polemiki

  • Brzozowski – nasz współczesny? Dyskusja o książce Andrzeja Mencwela Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX
   Brzozowski – our Contemporary? Discussion on Andrzej Mencwel’s Book Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX [Stanisław Brzozowski. Critical Thought. 20th Century]
 • Recenzje i przeglądy

  • Michał Bandura
   Projekty krytyki, ciała podmiotów, przestrzenie wierszy
   Projects of Criticism, Bodies of Subjects, Spaces of Poems
  • Dariusz Kulesza
   Kołysanka czy emergencja?
   Lullaby or Emergence
  • Hanna Rawska
   Spór o Izrael
   Dispute over Israel