Navigation – Plan du site

2009
NR 1 (412)

 • Artykuły i rozprawy

  • Mieczysław Dąbrowski
   Fantazmatyka Kuśniewicza
   Kuśniewicz's phantasm
  • Michał Masłowski
   Zło nowoczesności: „Jądro ciemności” Józefa Conrada, „Czas Apokalipsy” Francisa Ford Coppoli
   Evil modernity: "Heart of Darkness" by Joseph Conrad, "Apocalypse now" by Francis Ford Coppola
  • Katarzyna Grzyb
   Sen a uniwersum symboliczne (na przykładzie powieści młodopolskiej)
   Dream and symbolical universe (on the example of polish modernist novel)
  • Marcin Klik
   Metafora spojrzenia w krytyce Jeana Starobinskiego
   The metaphor of look in jean starobinski’s critics
  • Agnieszka Maciocha
   Najwaźniejska księga — topos księgi natury w czasopismach drugiej połowy XVIII wieku
   The Most important Book — the Topos of "the Book of Nature" in the Magazines from the 2nd Half of the 18th Century
  • Jerzy Winiarski
   Poprzez światy. Odwrócona baśń Schillera. Refleksja nad przypowieścią „nurka”
   Through the Worlds. A Diverted Fairy-Tale by Schiller. A Reflection on the Parable of “Diver”
  • Lilla Moroz-Grzelak
   O literaturze małego narodu, czyli polskie spotkania z literaturą macedońską
   The Literature of a Small Nation – Polish Dealing with Macedonian Literature
  • Arkadiusz Witecki
   Recepcja najnowszej rosyjskiej literatury science fiction i fantasy w polskiej prasie opiniotwórczej na przełomie stuleci (na przykładzie dziennika „Gazeta Wyborcza” i tygodnika „Polityka”)
   Reception of Modern Russian SF&F Literature in Polish Opinion- Forming Press at the Turn of the Century (Exemplified with Articles from the Daily Newspaper “Gazeta Wyborcza” and the Weekly Magazine “Polityka”)
  • Tomasz Serwatka
   Rząd Kazimierza Świtalskiego (14 kwietnia – 7 grudnia 1929 roku)
   Kazimierz Świtalski’s Government (14th April – 7th December 1929)
 • Materiały i przyczynki

  • Joanna Śliwińska
   Henryka Sienkiewicza korespondowanie z Marią z Babskich Sienkiewiczową
   Henryk Sienkiewicz’s Correspondence with Maria Sienkiewiczowa née Babska
  • Ewa Kretkowska
   „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty kulturowe”
   „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty kulturowe”
 • Recenzje i przeglądy

  • Rafał Kopkowski
   „Lord Jim” Conrada. Interpretacje
   "Lord Jim" by Joseph Conrad. Interpretations
  • Krzysztof Umiński
   Bałkany wyobrażone, czyli alter ego Europy
   The Balkans Visualised or the alter ego of Europe
  • Anna Dobiegała
   Opisać Zagładę – kolejna monografia pisarstwa Grynberga
   The Describe Extinction – Another Monograph of Grynberg’s Writing
  • Eliza Kiepura
   Obrazy znad ostatniego brzegu
   Views of the Last Coast
 • Kronika

  • Anna Niepytalska
   Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych – sprawozdanie z VII Forum Kultury Słowa
   Variations of Polish – On Jargons and Sociolects – A Report of the 7th Forum of Word Culture