Navigation – Plan du site

2007
NR 5 (404)

 • Artykuły

  • Andrzej de Lazari
   Jerzego Giedroycia „wołanie na puszczy”
   JERZY GIEDROYC’S ‘CALLING OUT IN THE FOREST’
   [Abstract]
  • Andrzej Stanisław Kowalczyk
   „Kultura” i rok 1968
   ‘KULTURA’ AND THE YEAR 1968
   [Abstract]
  • Aleksandra Dębska-Kossakowska
   Herling Grudziński i dzieła sztuki
   HERLING-GRUDZIŃSKI AND WORKS OF ART
   [Abstract]
  • Stanisław Gromadzki
   Niewierna wierność. O paradoksach lektury pism Nietzschego
   UNFAITHFUL FAITHFULNESS. ABOUT PARADOXES OF NIETZSCHE’S WORKS’ READING
   [Abstract]
  • Piotr Morawski
   Mit o trojańskim pochodzeniu Franków w historiografii średniowiecznej Francji
   THE MYTH OF TROJAN ORIGINS OF THE FRANCS IN THE HISTORIOGRAPHY OF MEDIEVAL FRANCE
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Czesław Kłak
   O jutro polonistyki uniwersyteckiej. Okupacyjna korespondencja Stanisława Pigonia z Romanem Pollakiem i Julianem Krzyżanowskim
   About the Future of Polish Academic Studies. Stanisław Pigoń's Correspondence with Roman Pollak and Julian Krzyżanowski in Occupation Times
 • Dyskusje i polemiki

  • Renata Grzegorczykowa
   Refleksje w związku z artykułem Andrzeja Bogusławskiego Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji, „Przegląd Humanistyczny” 1, 2007
 • Recenzje i przeglądy

  • Piotr Karwowski
   Orfeusze w piekle XX wieku
  • Andrzej Cieński
   Nowy tom historii literatury polskiej
  • Hanna Ratuszna
   Dagny Juel – „wśród swoich i obcych”
  • Patrycja Przywara
   Friedrich Nietzsche w publicystyce i literaturze polskiej lat 1919– –1939
  • Teresa Szostek
   Epigramy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego