Navigation – Plan du site

2007
NR 4 (403)

 • Artykuły

  • Rafał Kopkowski
   Conrad wobec polskiego dziedzictwa
   Conrad and his Polish heritage
   [Abstract]
  • Katarzyna Grzyb
   Powieść dynamiczna (z teorii i praktyki wczesnego modernizmu)
   The dynamic novel (from the theory and practise of the early modernism)
  • Luc Fraisse
   Zasady kompozycji cyklu powieściowego W poszukiwaniu straconego czasu
   Composition rules of the cyclic novel by Proust "In search of lost time"
   [Abstract]
  • Magdalena Hasiuk
   Od improwizacji do „ukrytego porządku”
   From improvisation to the "hidden order"
   [Abstract]
  • Ewa M. Wierzbowska
   Portret brzydala – bohater groteskowy Victora Hugo
   The ugly man's portrait - Victor Hugo's grotesque character
   [Abstract]
  • Wojciech Bałus
   La Cathédrale Joris Karla Huysmansa a mit katedry gotyckiej
   "La Cathedrale" Joris-Karl Huysmans and the myth of the gothic cathedral
   [Abstract]
  • Tomasz Tokarz
   Sowiety, czyli Rosja. Teza kontynuacyjna w publicystyce polskiego wychodźstwa
   Soviet or non-soviet Russia. The continuation thesis in Polish Exile writings
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Grażyna Legutko
   W kręgu „Chimery”. Listy Jerzego Żuławskiego do Zenona Przesmyckiego (Miriama) z lat 1901–1908
   In the "Chimera" circle. Jerzy Żuławski's letters to Zenon Przesmycki (Miriam) from the years 1901-1908
 • Recenzje i przeglądy

  • Eugeniusz Czaplejewicz
   Obecność nieobecnych, czyli głos grupy młodych badaczy literatury
   The presence of the absent, or the voice of young literary researchers
  • Katarzyna Wolff
   O książkach w czasie zmian
   On books in the times of changes
  • Jakub Z. Lichański
   Retoryka słowiańska w Historisches Wörterbuch der Rhetorik: żart czy przykład niekompetencji?
   Slavic rhetoric in "Historisches Worterbuch der Rhetorik": a joke or an example of lack of competence
  • Monika Wiszniowska
   Bobkowski na nowo odczytany
   The new reading of Bobkowski
  • Halina Parafianowicz
   Węgry w świetle zapisków posła Johna Floyrnoya Montgomery’ego
   Hungary in the light of MP John Floyrnoy Montgomery's notes