Navigation – Plan du site

2008
NR 4 (409)

 • Artykuły

  • Jakub Z. Lichański
   Współczesność a tradycja: Maciej Kazimierz Sarbiewski, Leopold Staff, Zbigniew Herbert, czyli dyskusja ze stoicyzmem
   Contemporaneity and Tradition: Matthias Casimirus Sarbievius, Leopold Staff and Zbigniew Herbert. A Discussion with Stoicism
  • Aleksandra Dębska-Kossakowska
   Herling-Grudziński i neoawangarda
   Herling-Grudziński and New-Avant-garde
  • Patrycja Spytek
   Gustaw Herling-Grudziński o pisarzach rosyjskich doby totalitaryzmu (Dziennik pisany nocą)
   Gustaw Herling-Grudziński about Russian Writers of the Totalitarian Period (The Diary Written by Night)
  • Aleksander Wójtowicz
   „Miłość” i cała „reszta”. 24 kochanków Perdity Loost Jana Brzękowskiego
   ‘Love’ and All the ‘Rest’. 24 kochanków Perdity Loost (24 Perdita Loost’s Lovers) by Jan Brzękowski
  • Przemysław Strożek
   Kreacja człowieka-przedmiotu w kulturze teatralnej lat dwudziestych. O dramatach Tytusa Czyżewskiego w kontekście europejskiej awangardy
   The Man-Object Creation in Theatre Culture of the Twenties. On Tytus Czyżewski’s Dramas in the Context of European Avant-garde
  • Dominika Oramus
   Koniec milenium, koniec świata. Kultura schyłku XX wieku w opowiadaniach J.G. Ballarda
   The End of the Millennium, the End of the World. The Late 20 Century th Culture in the Short Stories of J.G. Ballard
  • Marek Gieleciński
   Polskie elity kulturalne w obronie niepodległości II RP (1936–1939)
   Polish Culture Elites Protecting Independence of the 2 Polish Republic nd (1936–1939)
  • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
   Ewangelizacja pierwszego kontaktu. Slogan w polskiej reklamie religijnej
   The First Contact Evangelization. A Slogan in Polish Religious Advertising
 • Materiały i przyczynki

  • Zdzisław Jerzy Adamczyk
   Stefan Żeromski i Narodowy Komitet Zakopiański w świetle niepublikowanej korespondencji
   Stefan Żeromski and the National Zakopane Committee in the Context of not Published Correspondence
  • Krzysztof Jaworski
   Katalog wystawy Mieczysława Szczuki – zapomniany manifest futurystyczny z 1920 roku
   The Catalogue of Mieczysław Szczuka’s Exhibition – the Forgotten Futurist Manifesto from 1920
 • Recenzje i przeglądy

  • Michał Mrugalski
   Piękna teoria
   The Beauty Theory
  • Witold Zakrzewski
   Świat zaklęty w listach
   The World Enclosed in Letters
  • Andrzej Cieński
   „Świat się rozluźnia”
   “The World Gets Loose”
 • Kronika

  • Małgorzata Pater
   V Konferencja Aksjologiczna Prawda w literaturze (Lublin, 4–6 X 2007). Sprawozdanie
   The 5th Axiological Conference Prawda w literaturze (The Truth in Literature) (Lublin, 4–6 Oct. 2007). A Report