Navigation – Plan du site

2008
NR 5 (410)

 • Artykuły

  • Mordecai Roshwald
   „Ja i Ty” ergo: „My i Wy”?
   “Me and You” ergo: “We and You”?
  • Arkadiusz Barut
   Dialektyka podmiotu konserwatywnego
   The Dialectics of the Conservative Subject
  • Marta Rakoczy
   Wokół zwrotu interpretatywnego
   Around the Interpretative Orientation
  • Andrzej Książek
   Filozofia „Historii estetyki”
   The Philosophy of the History of Aesthetics
  • Roman Chymkowski
   Jana Potockiego podróże na Wschód
   Jan Potocki’s Journeys to the East
  • Monika Bednarczuk
   Ideał antyczny, czyli (jugo)słowiański: Polacy jako północna diaspora
   The Ancient or Yugoslavian/Slavic Ideal: Poles as Northern Diaspora
  • Przemysław Mazur
   Quetzalcoatl jako kluczowa postać w mitach Indian mezoamerykańskich
   Quetzalcoatl as a Key Character in the Myths of Mezzo-American Indians
  • Joanna Kokot
   Pisanie jako modelowanie świata. „Dracula” Brama Stokera
   Writing as Modelling of the World. Dracula by Bram Stoker
  • Bożena Karwowska
   Oswajanie samotności. Kobiecy dyskurs imigracyjny „drugiego świata” w polskiej perspektywie
   Becoming Familiar with Loneliness. Female Immigrant Discourse of the “Second World” in the Polish Perspective
  • Maria Przeciszewska
   „Nowy ideał inteligencji” w świetle poglądów rosyjskich intelektualistów początku XX wieku
   “The New Pattern of Intelligentsia” in the Light of Russian Intellectuals’ Views at the Beginning of the 20th Century
 • Debiuty

  • Natalia Pietkiewicz
   Dzienniki petersburskie Zinaidy Gippius – opowieść autobiograficzna czy dziennik intelektualny?
   Peterburgian Diaries by Zinaida Hippius – An Autobiographical Tale or an Intellectual Diary?
 • Recenzje i przeglądy

  • Izabella Rusinowa
   Amerykanin w Londynie
   An American in London
  • Jacek Lyszczyna
   Romantyczne przedmowy
   Romantic Prefaces
  • Arkadiusz Kołodziejczyk
   Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku
   The Golden Book of Lvov Historiography of the 19th and 20th Centuries
  • Martyna Pakuła
   Światło i cień, czyli rozjaśnianie Becketta
   Light and Shadow or Clarifying Beckett
  • Anna Kryszczuk
   Poezja ciała – problematyka cielesności w liryce polskiej XX wieku
   The Body Poetry – Sensualistic Issues in Polish 20th Century Lyrical Poetry
  • Jagoda Wierzejska
   O eseju jako paradoksie
   On Essay as a Paradox