Navigation – Plan du site

2008
NR 1 (406)

 • Artykuły

  • Mirosław Chałubiński
   Teoretyczne i aksjologiczne podstawy socjologii Stanisława Ossowskiego
   Theoretical and axiological foundations of Stanisław Ossowski’s sociology
  • Bogusław Sułkowski
   Dzisiejsze pola i fronty socjologii sztuki a program Stanisława Ossowskiego
   New frontiers in sociology of art versus Stanisław Ossowski’s program
  • Andrzej Kołakowski
   Stanisława Ossowskiego filozofia podmiotu
   Stanisław Ossowski’s philosophy of subject
  • Roman Chymkowski
   Stanisław Ossowski w kręgu socjologii kultury
  • Marta Bucholc
   Konstruktywistyczna socjologia wiedzy Stanisława Ossowskiego „Struktura klasowa w społecznej świadomości” za granicą
   Constructivist sociology of knowledge by Stanisław Ossowski. Class structure in the social consciousness abroad
  • Tomasz Kozłowski
   Podróże Stanisława Ossowskiego. Świat widziany oczami socjologa
   The journeys of Stanislaw Ossowski. The world in the eyes of a sociologist
  • Marcin Kula
   Listy Stanisława Ossowskiego do Niny Assorodobraj-Kuli
   Stanisław Ossowski's Letters to Nina Assorodobraj-Kula
  • Tadeusz Paleczny
   Procesy regionalizacji a zjawiska globalizacji
   Processes of regionalization versus phenomena of globalization
  • Emilia Zimnica-Kuzioła
   Socjologia religii w Polsce i na świecie – tradycja i współczesność
   Sociology of religion in Poland and in the world – tradition and contemporary times
 • Recenzje i przeglądy

  • Włodzimierz Karol Pessel
   Przegląd literatury socjologicznej
  • Georg Wurzer
   Chrześcijaństwo i totalitarne wyzwania XX wieku
  • Mateusz Osęka
   Historia oddziaływania apokalipsy
  • Dorota Piekarska-Winkler
   Na skrzyżowaniu kultur. Europejskie źródła kultury Rusi Kijowskiej
  • Jagoda Wierzejska
   Antynomie nowoczesności
  • Anna Boguska
   Odyseusza Doświadczyńskiego przypadki
  • Izabella Rusinowa
   Saga ulrichowska-machlejdowska
  • Krzysztof Sidorkiewicz
   Polskie zbliżenia z liberalizmem