Navigation – Plan du site

2005
NR 5 (392)

 • Artykuły

  • Krzysztof Przecławski
   Czy śmierć jest przejściem od czasu ludzkiego do czasu Boskiego?
   Is Death a Transition from Human Time to Divine Time?
   [Abstract]
  • Elżbieta Tarkowska
   Jana Szczepańskiego „rozprawa z czasem”
   Jan Szczepański’s “Issue of Time”
   [Abstract]
  • Danuta Dobrowolska
   Przebieg życia w refleksjach prof. Jana Szczepańskiego
   The Course of Life in Professor Jan Szczepański’s Reflections
   [Abstract]
  • Leszek Gilejko
   Zmiana, postęp, humanizacja pracy
   Change, Progress, Humanization of Work
   [Abstract]
  • Katarzyna Jaskulska i Lucjan Kocik
   Racjonalna „irracjonalność” chłopskiego sposobu życia w refleksjach Jana Szczepańskiego
   Rational “Irrationality” of the Peasant Way of Living in the Reflections of Jan Szczepański
   [Abstract]
  • Mariola Flis
   Studia jako faza liminalna w rytuale przejścia
   Studies as a Borderline in the Ritual of Transition
   [Abstract]
  • Marian Golka
   Gdzie jest teraźniejszość?
   Where is the Present?
   [Abstract]
  • Wokół metody dokumentów biograficznych
   About the Biographical Method
   [Abstract]
  • Marian Malikowski
   Jan Szczepański o roli chłopów i kultury chłopskiej w społeczeństwie polskim
   Jan Szczepański on the Role of Peasants and Peasant Culture in the Polish Society
   [Abstract]
 • Materiały i przyczynki

  • Marcin Kula
   Śpij spokojnie — rząd myśli, partia czuwa... A co robią jej członkowie?
   Sleep Quietly — the Government Thinks, the Party is Awake and What do their Members Do?
 • Recenzje i przeglądy

  • Andrzej Szwarc
   Rodzina inteligencka w Drugiej Rzeczypospolitej
   The Educated Family in Contemporary Poland
  • Hanna Ratuszna
   Historia śmierci według Michela Vovelle’a
   The History of Death According to Michel Vovell
  • Jadwiga Zacharska
   Nareszcie listy Żeromskiego
   Eventually Żeromski’s Letters