Navigation – Plan du site

2010
NR 1 (418)

 • Artykuły

  • Stanisław Salmonowicz
   Kultury narodowej obraz piórem historyka
   The picture of national culture as viewed by a historian
  • Dorota Zamojska i Joanna Schiller
   Inteligencji polskiej portret zbiorowy
   A collective portrait of polish intelligentsia
  • Ewa Ferens
   Zaangażowani czy wyobcowani? Brytyjscy intelektualiści o swoim społeczeństwie (wiek XIX i początek XX)
   Involved or isolated? British intellectuals about their society (the 19 and the beginning of the 20 th th century)
  • Halina Parafianowicz
   Czy amerykańska demokracja jest zagrożona?
   Is american democracy in danger?
  • Magdalena Latkowska
   Intelektualiści w RFN i NRD wobec przełomu w 1989 roku
   Intellectuals in west and east germany towards
  • Barbara Koc
   Lord Jim Conrada i Joseph Conrad w krytyce
   Eminent novel lord jim and joseph conrad in critics
  • Tomasz Sobieraj
   "Sieroce dole" "geniuszy uczucia". O biedermeierowskich cechach twórczości Bolesława Prusa
   “Sieroce dole” (“orphans’ lot”) “geniuszy uczucia” (“geniuses’ feelings”) biedermeier qualities of bolesław prus’ writings
  • Leonid Malcew
   Witolda Gombrowicza i Lwa Szestowa świadomość "peryferyjna"
   Witold Gombrowicz and Leo Shestov’s ‘Peripheral’ Awareness
  • Jakub Gałuszka
   Twórczość lokalna w zwierciadle współczesnej muzyki popularnej
   Local creation as reflected in contemporary popular music
  • Andrzej Zugaj
   W stronę kultury wysokiej. Rozwój komiksu w Polsce po 1956 roku
   Heading towards hight culture. Evolution of comic strip and comic book in poland after 1956
 • Recenzje i przeglądy

  • Maria Wierzbicka
   Synteza dziejów inteligencji polskiej
  • Tomasz Kizwalter
   Historia: globalna, powszechna, europocentryczna?
  • Małgorzata Lisecka
   Bohater, spisek, śmierć
  • Izabella Rusinowa
   U podstaw brytyjskiej polityki równowagi sił w Europie w latach 1685-1763
  • Jakub Beczek
   O Irzykowskim wielokrotnie